Kdo smo

Nadzor gradenj

Gradnja je enkraten in neponovljiv proces. Ne ponavljajo se niti objekt, namen, udeleženci, lokacija, pogoji, čas gradnje, vreme, stroški. Zato je treba v ta proces pristopiti strokovno, inovativno, z znanjem, izkušnjami in veliko mero predvidevanja in strpnosti. Predvsem pa z jasno opredeljenim ciljem naročnika. Brez jasnega, v naprej določenega cilja in jasno razdeljenimi nalogami in zadolžitvami rezultat ne bo dosežen.

Prav v ta namen, se spoštovani investitor lahko obrnete na nas in z veseljem vam bomo pomagali pri uresničevanju vaših sanj in vas spremljali ves čas v času gradnje vašega objekta.

Kontaktirajte nas
70

Prejetih klicev dnevno

37

Prebranih E-mailov dnevno

45000

Prevoženih kilometrov na leto

192

Zaključenih projektov

Nadzor gradenj

Gradnja in praksa

Slovenska pravna zakonodaja na področju graditve objektov določa kot udeležence pri gradnji štiri subjekte: investitorja, projektanta, nadzornika in izvajalca. V primeru zahtevnih objetov pa še revidenta. Nadzoru zakonodaja daje naloge in odgovornosti, da nadzira skladnost gradnje s projektno dokumentacijo, soglasij in predpisi. Zakon o graditvi objektov ZGO-1 nadzornika obravnava kot udeleženca pri graditvi z vidika zaščite javnega interesa in strokovne ter pravne zaščite investitorja.

Investitorji, projektanti, izvajalci, pa tudi nadzorniki sami si vloge, naloge in pristojnosti nadzora v praksi razlagajo različno, velikokrat v luči lastnih spoznanj, izkušenj in interesov. Velikokrat so obremenjeni z izkušnjami iz preteklosti, ko so bile v nekdanji državi pristojnosti in odgovornosti opredeljene nekoliko drugače. V odnos pa kateri vstopajo tudi z izkušnjami iz drugih okolij.

Nadzor gradenj

Opredelitev naloge nadzornika kot to opredeluje gradbena zakonodaja in se investitor odloči, da bo nadzornik opravljal le naloge, ki jih zahteva ZGO-1, kar pomeni minimalen obvezen obseg, potem bo moral sam naročnik opravljati vrsto strokovnih nalog, ki mu jih nalaga zakon. Če tega investitor ne zna, nima ustreznega znanja je prav, da del ali vse strokovne naloge med gradnjo poveri svetovalnemu inženirju ali pa vsaj tiste svetovalne storitve, ki so potrebne med gradnjo, poveri za to usposobljenemu nadzorniku.

Gradnja

Gradnja ni enkraten dogodek, je proces, ki praviloma traja dalj časa. V tem procesu je vrsta udeležencev. Vendar ni uspešno zaključene gradnje, če je le eden od udeležencev uspešen, ostali pa ne. Gre za proces, kjer morajo biti vsi zmagovalci in nihče poraženec. Zato je potrebno tvorno, odkrito, pošteno, strokovno in zavzeto sodelovanje. Vsak udeleženec mora opraviti svoje delo, nalogo in dolžnost. Nihče se ne sme zanašati, da bo njegovo delo opravil nekdodrug ali pa, da ga ni potrebno opraviti.

Praksa

Le malo je uradnih zapisov in dokumentov, ki obravnavajo delo, vlogo, pristojnosti in odgovornosti nadzornika kot udeleženca pri gradnji, vendar je v praksi ta vloga nadzornika zelo pomembna. In pri nas to dobro vemo in znamo. Velikokrat je nadzornik tisti na katerega se obračajo tako izvajalec kot investitor in projektant, ko pride do problemov med gradnjo. Odgovorni nadzornik je oseba, ki med gradnjo, poleg izvajalca, najbolj prisotna na gradbišču, je prva oseba, na katero se izvajalec lahko obrne.

Galerija projektov

Izkušnje & strokovnost

Kontaktirajte nas

Imate vprašanje za nas ali potrebujete dodatne informacije ?